VENICE

Zaczarowana wyspa                                                                                       
                                    Faccia - maschera